VÆRK - Monografi 2016

VÆRK
Monografi 2016

VÆRK, en rigt illustreret monografi med artikler af tidligere rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl, kunstredaktør ved Politiken Peter Michael Hornung og filosof og digter Kasper Nefer Olsen, giver et dybere indblik i Mogens Møllers værk over seks årtier. De diskuterer Møllers værker, introducerer gennemgående motiver og tematikker og beskriver hans enorme spændvidde: Han har ikke blot arbejdet i forskellige medier og skalaer og været involveret i utallige samarbejdsprojekter med andre billedkunstnere – men også skabt værker, der spænder fra det helt minimale og abstrakte til det figurative, fortællende og barokke. Bogen indeholder desuden en række hidtil upublicerede forelæsninger og taler af Mogens Møller.

» strandbergpublishing.dk